← Hjælpecenter Bøger

Opret bøger

Sådan opretter du en bog
Du opretter en ny bog ved at trykke på din profil nederst i venstre side og vælge Ny bog eller rapport.
Du bliver nu bedt om at vælge om du vil oprette en tom bog, begynde med hjælp fra Spintype AI eller om du vil importere en wordfil.

Du skal nu klikke på en af de tre måder for at komme i gang.
Sådan opretter du en tom bog
I dialogboksen skal du nu udfylde projektets arbejdstitel, og hvilket sprog det skal skrives på. Begge dele kan ændres senere.
Tryk på knappen Ny bog og vælg derefter en kategori for at fortsætte til din tomme bog, hvorefter du straks kan gå i gang med at skrive.
Begynd din bog med hjælp fra Spintype AI
I dialogboksen skal du nu udfylde bogens arbejdstitel. Udfyld dernæst så meget som du kan i felterne, så vores kunstige intelligens kan hjælpe dig godt i gang. Jo mere præcist du skriver, hvad den skal handle om, og hvem målgruppen er, jo bedre bliver du hjulpet i gang.
Tryk på knappen Opret ny for at få Spintype AI til et eksempel på en opstart på kapitel 1 i din nye bog, samt forslag til efterfølgende kapitler.

Begynd din bog med import af Word-dokument
Den tredje måde at begynde en bog på, er ved at importere et Word-dokument, der ligger på din computer.  
Spintype AI vil nu vise dig en række lister af indhold fra dit dokument, og spørge dig, om den enkelte liste viser en oversigt over dine kapitler. Ved store dokumenter vil du få vist flere lister. Svar ja eller nej, afhængig af hvad listerne indeholder.
Spintype opretter nu din bog opdelt i de kapitler, som den har fortolket indholdet skulle opdeles i.

Du kan efterfølgende gennemgå kapitlerne, skrive videre på dem og slette eventuelle forkert oprettede kapitler.


Læs mere om at skrive og redigere dine bøger her.
Begynd din bog ved at klone en eksisterende bog
Der er faktisk en fjerde mulighed for at oprette en bog, nemlig ved at klone en bog, du allerede har lavet. Klik på dit brugernavn i nederste venstre hjørne og vælg Mine projekter.

I oversigten over dine projekter klikker du blot på Klon projektet, for straks at oprette en klon, du kan arbejde videre i. Det kan være praktisk til nye udgaver, genudgivelser, versionsstyring og så videre.
Slet en bog
Klik på dit brugernavn i nederste venstre hjørne og vælg Mine projekter.

I oversigten over dine projekter klikker du blot på Slet projekt, for at slette projektet permanent.
Skriv og rediger dit projekt
Når du har oprettet din bog på en af ovenstående metoder, kan din skrive- og redigeringsproces begynde.

Undervejs er der meget hjælp at hente fra den indbyggede AI-cowriter og redaktør, samt fra alle de smarte værktøjer og funktioner som er en del af Spintype AIs skriveplatform.

Grundlæggende er systemet udviklet til at håndtere lange dokumenter, både de meget teksttunge, og bøger der er rigt forsynet med illustrationer og tabeller.

Fordelen ved at bruge Spintype AI er, at du kan fokusere på skriveprocessen, fordi systemet helt automatisk hjælper dig med et flot layout. Du skal selvfølgelig sikre dig at indholdet står som du ønsker, inden du til slut udgiver og evt sælger din bog, så andre kan købe en trykt eller digital version.

Læs mere om brugerfladen og skriveområdet her.

Se også ...