Salg via
Danske Boghandlere

Med abonnementet Spintype Global – E-book & Print og som Forfatter Pro kan din bog udkomme i alle danske boghandlere, både i de digitale og de fysiske butikker.

Spintype sørger for alt det praktiske, men der er nogle omkostninger forbundet med at sætte trykte bøger til salg gennem danske boghandlere, da det forudsætter etablering af et lager.

Endvidere gives alle boghandlere en rabat på den vejledende udsalgspris, så de kan dække deres omkostninger til at sælge bøgerne og tjene en smule på salget.

Her kan du læse mere om de særlige ting, du skal være opmærksom på, når du vælger at sælge gennem danske boghandlere. Bortset fra trykomkostninger, trækkes alle andre omkostninger automatisk fra i din royalty, sammen med Spintypes platformsfee ved salg gennem eksterne salgskanaler, se vores prisliste for medudgivelse gennem Spintype.

Tryk

Salg af trykte bøger via danske boghandlere forudsætter at et antal trykte bøger lægges på Spintypes lager, se herunder.

 • Bookbox

 • Det mindste trykoplag man kan lægge på DBKs lager er et mikrooplag, kaldet Bookbox. En Bookbox er en kasse bøger, hvor kassen har en fast størrelse, og der trykkes akkurat så mange bøger, som der kan være en 1 kasse. Det svarer ofte til 30-40 bøger, men afhænger af bogens størrelse. I takt med at bogen sælges og lagerkapaciteten formindskes, sættes der automatisk en ny kasse af titlen i produktion, inden lageret er tomt. På den måde undgår du at bogen bliver udsolgt.

  Oprettelsesgebyr 800 kr. inkl. moms, som kun skal betales første gang du opretter en Bookbox.

  Trykpris: Variabel
  og betales i forbindelse med bestilling. Prisen udregnes automatisk efter din bogs størrelse. Når kassen er ved at være tom, igangsættes automatisk trykning af en ny kasse bøger. Du betaler for tryk af Bookbox når bøgerne lægges på lager.

 • Trykoplag

 • Har du brug for mange bøger, kan vi hjælpe med at trykke et større oplag. Mulighederne er mange:

  – Papirkvalitet, fx hvidt eller gulligt
  – Omslag, fx hardcover eller softcover
  – Omslagsbehandling, fx blank eller mat cachering og partiel lak
  – Særtryk med ekstra logoer, alternative forord osv.

  Trykstyringsgebyr: 1.500 kr ekskl. moms pr. trykoplag

  Pris efter tilbud.

Lager

Spintype benytter et centralt lager hos DBK, som alle danske boghandlere kan købe ind fra.

 • Titelgebyr

 • For hver titel, der ligger på det centrale lager, opkræves du 15 kr. pr. titel pr. måned.

 • Lagerleje

 • For hvert bogeksemplar, der ligger på lager, opkræves du 30 øre pr. måned pr. stk.

Distribution af trykte bøger

For at DBK for dækket omkostninger, erder en række omkostninger, som de løbende opkræver gennem os. Beløbene trækkes automatisk fra i din royaltyopgørelse. Hvis din royaltyopgørelse er negativ, sender vi en faktura minimum årligt.

 • Ekspeditions-gebyr

 • For hver bog, der skal sendes fra lageret til enten en slutkunde eller en boghandler, opkræves du 10 kr. ekskl. moms. Hvis der sendes flere af samme bog i samme ordre til samme kunde skal du kun betale 2,5 kr. ekskl. moms for hvert efterfølgende eksemplar.

 • Forsendelse

 • Privatpersoner, der køber dine trykte bøger via en boghandel på nettet, betaler selv for forsendelsen.

  Forsendelse af gratis eksemplarer, fx til dig selv, betaler du selv.

  Der opkræves ekspeditionsgebyr på alle forsendelser.

 • Restoplag

 • Hvis du på et tidspunkt ønsker at fjerne din bog fra lageret igen, skal du enten betale for makulering eller for at DBK sender restoplaget til en nærmere aftalt adresse.

  For bøger, der på denne måde ophører med at være på lageret, opkræves ikke platformsfee (se prisliste).

  Makulering koster 2 kr. pr. bog ekskl. moms.

Handel med boghandlere
– både trykte og digitale bøger

For at en boghandler overhovedet tager din bog ind på hylderne, forudsætter det, at boghandleren kan købe din bog billigere end almindelige mennesker.

 • Boghandlernes indkøbspris

 • Du fastsætter selv bogens vejledende udsalgspris på Spintype. Det er den pris, som bogen sælges til på Spintype. Bogpriser er ikke faste, dvs., den enkelte boghandler bestemmer selv hvad udsalgsprisen skal være. Men du tjener det samme på bogen uanset hvad boghandleren sælger den til.

  Boghandlerne indkøber bøger med en af Spintype fastsat rabat, som gives på den vejledende udsalgspris. Til gengæld overtager boghandlerne salgsopgaven, herunder opkrævning af penge fra slutkunder, kundeservice med mere. Rabatten som vi giver på dine vegne er fastsat til:

  trykte bøger: 30% under vejledende udsalgspris,
  digitale bøger: 15% under vejledende udsalgspris.

 • Boghandlernes udsalgspris

 • Danske boghandlere modtager information om bogens vejledende udsalgspris fra Spintype, men det er op til den enkelte boghandler, at sætte deres udsalgspris.

  (På Spintype sælges bogen altid til vejledende udsalgspris.)

 • Returret

 • Boghandlere har returret, og returnerede bøger fratrækkes i din royaltyopgørelse som negativt salg.

Læs mere om royaltyudregning

Her finder du en oversigt over elementer, som påvirker din indtjening.

Hvad tjener jeg?