Aftalevilkår
Forfatter Pro

Sælg din bog på globale salgskanaler
1. Aftalens parter
Aftalen indgås mellem

Spintype
Gammel Kongevej 11, 5.
1610 Købehavn V
CVR 36463570

og

Forfatteren
som har købt at abonnement på Spintype med henblik på udgivelse af bøger, og i den forbindelse som minimum har angivet et brugernavn og en gyldig e-mailadresse.
2. Aftalens omfang
Aftalen omfatter forlagsservice til udgivelse af forfatterens bog, som både e-bog og trykt bog, samt lydbog. Bogen kan sælges gennem Spintype.com samt eksterne salgskanaler i form af danske boghandlere og Amazon.

Forfatteren får med denne aftale en produktions- og udgivelsesaftale af sit værk.

Forfatteren får fuld assistance til at udgive sin bog som trykt bog, e-bog og/eller lydbog:
på Spintype.com, hvor bogen får sin egen salgsside, som Selvudgiveren selv administrerer indholdet af.
– i danske boghandlere
– på Amazon (kdp)


Aftalen dækker som minimum følgende ydelser:
Korrektur
Layout af bogen, samt rentegning af illustrationer
Omslag
Udgivelse
Salg og kundeservice
Tryk
Lager
Distribution

Aftalen kan endvidere omfatte:
Redaktionel sparring
Oversættelse
Lydbog

Se Prisliste
3. Rettigheder
Forfatteren beholder alle rettighederne til værket (tekst og eventuelle illustrationer).

Spintype beholder rettighederne til den grafiske opsætning, salgs- og trykfiler, eksemplarfremstilling og til at sælge og distribuere værket.

I tilfælde af aftalens ophør, har forfatteren ret til at bruge værkets tekst og eventuelle illustrationer, men ikke den grafiske opsætning (pdf og epub-filer).
4. Omkostninger og indtægter
Forfatteren betaler ved udgivelse for opstartsomkostninger.

Forfatteren betaler så længe bogen er til salg et månedligt abonnement, som opkræves via kreditkort, og trækkes automatisk månedligt forud.

Forfatteren dækker endvidere løbende omkostninger og salgsomkostninger, og udgifterne hertil fratrækkes royalty.

Forfatteren kan lave og dele rabatkoder, som giver købere mulighed for at opnå en rabat på værket.

Optjent royalty udbetales minimum årligt, og kan udbetales oftere efter Forfatterens ønske, dog først når der optjent minimum 5.000 kr. Der fratrækkes administrationsgebyr på alle bøger, uanset om de er solgt til fuld pris, med rabat eller foræret væk.

Forfatteren er forpligtet til at oplyse CPR-nummer og bankkontonummer til brug for royaltyudbetaling. Alternativt kan Forfatteren fremsende en faktura.
5. Gratis eksemplarer (frieksemplarer)
Ønsker Forfatteren at bestille bøger til eget brug, frieksemplarer, kan Forfatteren få bøgerne tilsendt. Forfatteren skal betale eventuelle distributionsomkostninger (forbundet med trykte bøger) og administrationsgebyr, samt eventuelt printpris.
6. Forfatterens ansvar
Forfatteren bærer og påtager sig det fulde juridiske og økonomiske ansvar for at indholdet i udgivne værker er lovligt og ikke overtræder andres rettigheder.

Forfatteren erklærer at have den fulde ret til indholdet af udgivne værker, og at de ikke er i strid med gældende lov om ophavsret eller anden lovgivning.

Forfatteren har således ansvaret for, at Spintype ikke udsættes for berettigede søgsmål på grund
af Forfatteren udgivne værkers indhold.
7. Aftalens varighed
Aftalen har ingen bindingsperiode, og Forfatteren kan til enhver tid stoppe sit abonnement.

Aftalen ophører uden varsel ved mislighold. Mislighold kan være manglende betaling, på grund af at kreditkortet er udløbet. Mislighold kan også være udgivelse af ulovligt indhold, herunder indhold der ikke er rettigheder til.

I tilfælde af abonnementets ophør, trækker Spintype automatisk udgivne bøger tilbage. Selvudgiveren beholder i en periode på op til 12 måneder ret til at se, men ikke redigere, eksisterende bøger i Spintypes produktionsmiljø, LAB, og editeringsmiljø EDDIE.

Eventuelt lager af trykte bøger makuleres eller udleveres til Forfatteren for Forfatterens regning, dog opkræver Spintype ikke administrationsgebyr for udlevering af restlageret.