Abonnementsvilkår
Spintype E-book

1. Aftalens parter
Aftalen indgås mellem

Spintype
Gammel Kongevej 11, 5.
1610 Købehavn V
CVR 36463570

og

Forfatteren
som har købt at abonnement på Spintype med henblik på udgivelse af bøger, og i den forbindelse som minimum har angivet et brugernavn og en gyldig e-mailadresse.
2. Aftalens omfang
Aftalen omfatter oprettelse, redigering og udgivelse af e-bøger på Spintype.com.

Forfatteren får med denne aftale ubegrænset adgang til Spintypes editeringsmodul, EDDIE. Forfatteren er indforstået med at abonnementet kun omfatter udgivelse af e-bøger.

Forfatteren kan ved hjælp af preview-funktioner i EDDIE se epub-filer og pdf'er, som alle vil være forsynede med vandmærker. Disse vandmærkede filer må Forfatteren kun benytte til eget brug for færdiggørelsen af bogen.

Forfatteren får med denne aftale adgang til at udgive op til 50 titler.

Forfatteren får ret til at udgive sine bøger som e-bøger her:
på Spintype.com, hvor hver bog får sin egen salgsside, som Selvudgiveren selv administrerer indholdet af.


Aftalen dækker ikke tillægsydelser, som fx omslag, korrektur, redaktionel bearbejdning, markedsføring og illustrationer.

Forfatteren kan tilkøbe services, fx:
Korrektur
Forside/omslag
Oversættelse
Lydbog

Ønsker forfatteren at udgive sin bog som trykt bog, skal abonnementet opgraderes til Spintype E-book & Print.

Ønsker forfatteren at udgive sin bog via danske boghandlere og/eller på Amazon (kdp), skal abonnementet opgraderes til Spintype Global – E-book & Print.

Se Prisliste.
3. Rettigheder
Forfatteren beholder alle rettighederne til værket (tekst og eventuelle illustrationer).

Spintype beholder rettighederne til den grafiske opsætning, salgs- og trykfiler, eksemplarfremstilling og til at sælge og distribuere værket.

I tilfælde af aftalens ophør, har forfatteren ret til at bruge værkets tekst og eventuelle illustrationer, men ikke den grafiske opsætning (pdf og epub-filer).
4. Omkostninger og indtægter
Forfatteren betaler for abonnementet via kreditkort, og abonnementets månedlige pris trækkes automatisk månedligt forud.

Se venligst gældende prisliste.

Den første måned er gratis.

Forfatteren kan lave og dele rabatkoder, som giver købere mulighed for at opnå en rabat på værket.

Optjent royalty udbetales minimum årligt, og kan udbetales oftere efter Forfatterens ønske, dog først når der optjent minimum 5.000 kr. Der fratrækkes administrationsgebyr på alle bøger, uanset om de er solgt til fuld pris, med rabat eller foræret væk.

Forfatteren er forpligtet til at oplyse CPR-nummer og bankkontonummer til brug for royaltyudbetaling.
5.a Gratis eksemplarer (frieksemplarer)
Forfatteren kan forære e-bøger bort, også kaldet frieksemplarer. Der opkræves fortsat administrationsgebyr.
5.b. Udgivelse af gratis e-bøger
Selvudgiveren kan sætte salgsprisen til 0 kr., og derved udgive gratis e-bøger.
Der opkræves ikke administrationsgebyr for e-bøger med en udsalgspris på 0 kr.
6. Forfatterens ansvar
Forfatteren bærer og påtager sig det fulde juridiske og økonomiske ansvar for at indholdet i udgivne værker er lovligt og ikke overtræder andres rettigheder.

Forfatteren erklærer at have den fulde ret til indholdet af udgivne værker, og at de ikke er i strid med gældende lov om ophavsret eller anden lovgivning.

Forfatteren har således ansvaret for, at Spintype ikke udsættes for berettigede søgsmål på grund
af Forfatteren udgivne værkers indhold.
7. Aftalens varighed
Aftalen har ingen bindingsperiode, og Forfatteren kan til enhver tid stoppe sit abonnement.

Aftalen ophører uden varsel ved mislighold. Mislighold kan være manglende betaling, på grund af at kreditkortet er udløbet. Mislighold kan også være udgivelse af ulovligt indhold, herunder indhold der ikke er rettigheder til.

I tilfælde af abonnementets ophør, trækker Spintype automatisk udgivne bøger tilbage. Selvudgiveren beholder i en periode på op til 12 måneder ret til at se, men ikke redigere, eksisterende bøger i Spintypes produktionsmiljø, LAB, og editeringsmiljø EDDIE.

Køb abonnement

E-bog lavet med Spintype

Spintype
E-book

39 kr./måned
Ingen binding
Køb abonnement
 • Første måned gratis
 • Behold indtægterne minus 10 kr. pr. bog og boghandlerrabat
 • Salgsside på Spintype.com
 • Behold rettighederne til indholdet
 • Gratis ISBN
 • Daglige salgstal

Se hvad du får hjælp til ...

Her kan du bladre frem og tilbage mellem alle de services, som følger med at være Selvudgiver DIY hos Spintype

Skrivefase, redigering og korrektur

Uanset om du er en solo-forfatter, eller om I er et team af forfattere, kan bogen skrives i Spintype brugervenlige bog-editor.

 • Document

  Import af Word. Du kan importere en wordfil, så du hurtigt er i gang med dit manuskript sorteret op i kapitler.

 • discount

  Skriv og samarbejd. Vores bog-editor er lavet med henblik på bogproduktion. Du kan dele adgang til bogen med andre, så I kan skrive samtidigt.

 • Proof reading

  Redaktionel sparring og korrektur. Når dit manuskript er færdigt, bør du få læst det igennem af andre. Vi kan hjælpe dig med at finde hjælp.

Grafisk opsætning, forside og omslag

Bogen sættes automatisk op med Spintypes smarte algoritmer. Du kan selv vælge en skabelon, der passer til din bog.

 • Layout og illustrationer. Du kan indsætte illustrationer, fod- og slutnoter, litteratur- og stikordsregistre mv. Justér designet efter dine ønsker.

 • Forside og omslag. Du kan uploade en forside til din bog. Skal bogen trykkes, sender vi design-anvisninger.

 • Alle filtyper. Bogens sættes både op som e-pub og som pdf, så bogen kan sælges i alle varianter.

Metadata og udgivelse

Når bogen er opsat og omslaget er klart, skal du fastsætte vejledende udsalgspris og bestemme hvilke salgskanaler, bogen skal til salg i.

 • Thema-koder. Du kan kategorisere bogen efter den internationale standard Thema, som benyttes af biblioteker og boghandlere.

 • Metadata. Der er felter, hvor du kan indtaste alle bogens data, som vises for købere, også på eksterne salgskanaler. Blandt andet bogens vejl. udsalgspris.

 • ISBN. Vi sørger for at din bog får et gyldige ISBN-numre efter gældende regler, så hvert format og hver udgave har sit eget ISBN-nummer.

Når din bog sættes til salg

Vi udgiver din bog på den fastsatte udgivelsesdag i de aftalte salgskanaler. Vi sælger bogens gennem Spintype.com og gennem boghandlere, som vi har aftaler med.

 • Salgskanaler. Vi sørger for at bogen kan købes hos danske boghandlere, på Spintype og på Amazon efter aftale med dig.

 • sales

  Salgstal. Vi opsamler salgsdata, så du kan følge med i din bogs omsætning på Spintype.

 • discount

  Priser og rabatter. Vi hjælper dig med at prissætte bogen, give rabatter og vi står for samhandlen med boghandlere.

Tryk, lager og distribution

Vi tager os af alt det praktiske omkring fremstilling, opbevaring og forsendelse af dine bøger.

 • Tryk. Vi sørger for Print-On-Demand eller tryk af Bookbox til brug for salg gennem danske boghandlere.

 • stock

  Lager. Vi sørger for din lagerrisiko er minimal. Ved salg gennem Amazon og Print-On-Demand har du slet ingen.

 • delivery

  Distribution. Vi eller boghandlerne står for at sende dine bøger frem til kunderne.

Markedsføring

Markedsføringen af bogen er din helt særlige og meget vigtige opgave.

 • megafon

  Kommunikér. Sørg for at give omverdenen besked på at din nye bog er udkommet. Brug dine sædvanlige kommunikationskanaler.

 • discount

  Giv rabat. Med Spintype kan du lave rabatkoder til brug for kampagner som kan indløses på Spintype.com.  

 • linkedin

  SoMe. Beny dit SoMe-netværk til at markedsføre bogen. Eller hold foredrag og kom ud og mød dit publikum.

Oversættelse, lydbog og nye udgaver

Har din bog potentiale til flere udgaver, nye formater eller nye markeder, kan vi guide dig til hjælp med alt det praktiske.

 • Oversættelse. Vi kan anvise professionel oversættelse, samt udgivelse på de nye sprog.

 • audio book

  Lydbøger. Vi kan anvise hjælp til udgivelse som lydbog.

 • clone

  Nye udgaver. Skriv videre på det eksisterende indhold til en ny udgave. Lav en klon og udgiv en ny udgave.